Ako I-RADAR funguje? Nastavenia I-RADARu Vyhľadávanie Prihlasovanie pohľadávok
Jazyk | Language:         Počet záznamov v databáze: 465.322
Databáza aktualizovaná k: 27.04.2017 - obchodný vestník 81/2017
Login:   Heslo:  
Registrácia Vám umožní pridávať subjekty do sledovania.
Výzvy na prihlasovanie pohľadávok SK:
27.04.2017 zníženie základ. imania:
BINIL a. s.
27.04.2017 zníženie základ. imania:
TRANS ABC, s.r.o.
27.04.2017 zníženie základ. imania:
Stefanov´s Invest, s.r.o.
27.04.2017 zníženie základ. imania:
Elektrizácia železníc Kysak a.s.
27.04.2017 povol. reštrukturalizácie:
Constahl s.r.o.
27.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Marián Svitok
27.04.2017 zníženie základ. imania:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a...
26.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
JK BET s.r.o.
25.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Silvester Hudec
25.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Vinohradnícka spoločnosť s.r.o.
25.04.2017 povol. reštrukturalizácie:
BioplynSlužby s.r.o.
25.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
MILLENNIUM STEEL, s.r.o.
24.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
VAMIS GROUP s.r.o.
24.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Ivan Eremiáš
24.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Helena Hajnalová
24.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Iveta Szederová
24.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Pavol Michalina
24.04.2017 zníženie základ. imania:
Sabina Slovákia, spol. s r.o.
21.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Incognito Production s.r.o.
21.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Sven Vatrt
21.04.2017 zníženie základ. imania:
DE LOC Group S. E.
21.04.2017 zmena právnej formy:
SKY PARK s. r. o.
20.04.2017 zníženie základ. imania:
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
20.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
E - M O N T, s.r.o.
20.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Marek Horvath
20.04.2017 zníženie základ. imania:
HERMES DM - outsourcing services...
20.04.2017 zníženie základ. imania:
J&A&K&M, s.r.o.
19.04.2017 zníženie základ. imania:
European Energy Center SE
19.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
CONTROL.ING, s.r.o.
19.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Marcel Árendáš
19.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
OBUV Partizánske, a. s.
18.04.2017 zníženie základ. imania:
SLOVENSKÁ KNIŽNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r...
18.04.2017 zníženie základ. imania:
Mestské televízne štúdio s.r.o. ...
18.04.2017 zníženie základ. imania:
EKOTHERM, tepelná technika, spol...
18.04.2017 zníženie základ. imania:
Magic Box Slovakia, s.r.o.
13.04.2017 zníženie základ. imania:
BTG HOLDING, s.r.o.
13.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Daniel Velčický
13.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Tokajská spoločnosť Viničky s.r....
13.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
FORTUS s.r.o.
13.04.2017 povol. reštrukturalizácie:
Alojz Illés
13.04.2017 povol. reštrukturalizácie:
MM ENERG, s.r.o.
13.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
SMIK spol. s r. o.
13.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Martin Antálek
13.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Peter Duhaj
13.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Ing. Eva Antálková
13.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Pavol Kolčák
13.04.2017 zníženie základ. imania:
CEMI s.r.o.
13.04.2017 povol. reštrukturalizácie:
BTG HOLDING, s.r.o.
12.04.2017 vyhlásenie konkurzu:
Anton Guman
12.04.2017 zníženie základ. imania:
PEVAS, s.r.o.
12.04.2017 zníženie základ. imania:
BWS DEVELOPMENT, s.r.o.
11.04.2017 zníženie základ. imania:
Slovenský záručný a rozvojový fo...
11.04.2017 zníženie základ. imania:
Peter Juhás - AUTODOPRAVA, s.r.o...
I-RADAR sledovanie Obchodného vestníka
a insolvenčného registra troch krajín - SK/CZ/AT

Dlží Vám niekto? Potom pozor, ak sa Vás dlžník dostane do konkurzu, reštrukturalizácie, likvidácie či znižuje svoje základné imanie (insolvenčné konania) a Vy včas neprihlásite svoju pohľadávku, môžete o svoje peniaze nenávratne prísť!

Informácie o insolvenčných konaniach sú uverejňované v Obchodnom vestníku (Slovensko, Česká republika) a Insolvenčnom registri (Česká republika, Rakúsko) každý pracovný deň. Chceli by ste sa vyhnúť tomu, že prehliadnete povinnosť prihlásiť svoju pohľadávku do insolvenčného konania niektorého z Vašich dlžníkov, no nebaví Vás neustále kontrolovať obchodné vestníky a insolvenčné registre?

I-RADAR ich bude kontrolovať za Vás! Počas prvých bezplatných 14 dní prevádzky môžete I-RADAR vyskúšať a v prípade spokojnosti Vám bude ďalej fungovať za bezkonkurenčne najnižšiu cenu spomedzi obdobných systémov, iba 4,00 EUR / mesiac.

Na používanie I-RADARu stačia tri jednoduché kroky:

1. Registrácia: je expresne rýchla a zaberie Vám maximálne tri minúty, stačí Vám zadať login, heslo a emailovú adresu, žiadne ďalšie údaje zadávať nemusíte. Po autentifikácii emailovej adresy môžete začať používať I-RADAR

2. Nastavenie I-RADARu: po nalogovaní určíte dlžníkov, ktorých má I-RADAR sledovať. Počet sledovaných subjektov je neobmedzený!

3. Kontrolujete svoju emailovú schránku: ak I-RADAR zaznamená zhodu medzi sledovaným subjektom a novým záznamom v niektorom z obchodných vestníkov alebo insolvenčných registrov, upozorní Vás na to emailovou správou.

3,5. Zabezpečenie prihlásenia pohľadávky: ak Vás I-RADAR upozorní na povinnosť prihlásiť pohľadávku do insolvenčného konania ale Vy neviete čo ďalej, nemusíte zúfať. Pohľadávku za Vás môže prihlásiť advokátska kancelária po udelení plnej moci. Cena za prihlásenie pohľadávky závisí od výšky pohľadávky a viete ju vopred (už od 40,00 EUR). Viac informácii v časti Prihlasovanie pohľadávok.

I-RADAR Vám navyše umožní vyhľadávať v databáze insolventných subjektov.

Ako vyzerajú jednotlivé záznamy z databázy I-RADARu si môžete prezrieť naľavo a napravo od tohto textu, kde sú vypísané najaktuálnejšie insolvenčné záznamy z konaní, pri ktorých je potrebné prihlásiť svoju pohľadávku.

Čo presne kontroluje I-RADAR a obsahuje jeho databáza:

  Slovensko:

Údaje, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku vedenom na webstránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v časti Obchodný vestník:
- oznámenia o konkurzoch, vrátane malých (tzv. osobný bankrot)
- oznámenia o reštrukturalizáciách
- oznámenia o znížení základného imania spoločnosti
- oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie
- oznámenia o zmene právnej formy spoločnosti
- oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
- oznámenia o vyrovnaniach
- opravné uznesenia v Obchodnom vestníku

  Česká republika:
Údaje, ktoré boli zverejnené v Insolvenčnom registri vedenom na webstránke Ministerstva spravodlivosti Českej republiky a v Obchodnom vestníku vedenom na webstránke Ministerstva vnútra Českej republiky:
- oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie
- oznámenia o znížení základného imania spoločnosti
- uznesenia o úpadku
- uznesenia o úpadku spojené s povolením oddlženia
- uznesenia o úpadku spojené s povolením reorganizácie
- uznesenia o úpadku spojené s prehlásením konkurzu
- vyhlášky o výzve k podávaniu prihlášok pohľadávok
- vyhlášky o zahájení insolvenčného konania

  Rakúsko:
Údaje, ktoré boli zvejnené v Insolvenčnom registri vedenom na webstránke Spolkového ministerstva spravodlivosti Rakúskej republiky:
- oznámenia o otvoreni konkurzého konania
- oznámenia o otvorení reštrukturalizačného konania
- oznámenia o otvorení vyrovnacieho konania

Výzvy na prihlasovanie pohľadávok CZ:
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
ADA Trading s.r.o. v likvidaci
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
GEFA s.r.o. v likvidaci
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
SETLINE s.r.o. v likvidaci
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
Platynota maxima s.r.o.
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
Pomerol s.r.o.
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
Second - Trading s.r.o.
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Arnošt Vlček
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Roman Klech
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Miroslav Kanči
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Patrik Šperk
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Libor Kuchař
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Štefan Gunár
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Mgr. Svatopluk Jedlička
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Monika Spitzerová
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Vilma Příbramská
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Monika Pecková
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Markéta Suchánková
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Eliška Darvašová
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Michal Mlčoch
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Milan Sýkora
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Roman Šťáva
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Jan Zaremba
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Petr Šuda
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Jana Hanlová
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Aleš Strýhal
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Jiří Pitucha
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
TOBACCOLAND s.r.o. v likvidaci
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
KARA SAZEH MATIN International s...
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
Badai Properties CZ s.r.o. v lik...
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
CHERISTON, s.r.o. v likvidaci
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
IRASLOCE s.r.o. v likvidaci
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
Prague Company s.r.o.
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Jakub Tomášek
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Jaroslav Odstrčil
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Marie Potyšová
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Miloš Kacafírek
27.04.2017 Povolenie oddlženia:
Dita Štefková
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Monika Procházková
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Bohuslava Delehan
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Dagmar Stejskalová
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Miloň Voříšek
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Gabriela Litworová
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Lenka Jelínková
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Anna Pišková
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Daniel Buráň
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Zdenka Nedoluhová
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Mgr. Jaromíra Bubová
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Viktor Knybel
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Tomáš Kráčmar
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Jindřiška Jančíková
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Jan Lukšík
27.04.2017 Zahájenie ins. konania:
Karel Vajgl
27.04.2017 Vstup do likvidácie:
Slovatrade s.r.o. v likvidaci

Niečo nefunguje, alebo sú uvedené nesprávne údaje? Napíšte nám, aby sme mohli problém odstrániť!
I-RADAR © OSTER s.r.o. 2013 - 2016 Všetky práva vyhradené  |   Zverejnené údaje sú bez garancie   |   01.05.2017 04:29:16  |   vygenerované za 1.51161 sekúnd  
Sponzorované odkazy: digitálne obchodované opcie